Resmi Gazete’de bugün (20 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

– Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2024 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)

– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.f)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2023 Tarihli ve 2018/21298 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2023 Tarihli ve 2018/24902 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2023 Tarihli ve 2016/9302 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2023 Tarihli ve 2018/16871 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2023 Tarihli ve 2018/31983 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx