Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mevlüt Arslan, virüs, bakteri, hayvan, bitki ve insan DNA’larının incelenmesi ve bilimsel özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarda kullanılan ithal belirteçlerin Türkiye’de üretilmesi için çalışma başlattı. Bu amaçla YYÜ bünyesindeki Teknokent’te laboratuvar desteği verilen Arslan, moleküler çalışmalarda kullanılan belirteçlerin üretimiyle ilgili yeni bir yaklaşım