Tabiplerden hukukçulara sıhhatte şiddet durumunda dayanışma daveti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sıhhatte şiddet olaylarında yapılacak hukukî dayanışma ile ilgili Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) bir yazı göndererek, dayanışma davetinde bulundu.

TTB’nin yazısında sıhhatte şiddet olaylarına mahsus çok sayıda kanunda düzenleme olduğu fakat bilhassa ceza kanunları dışındaki düzenlemelerin yargıçlar, savcılar ve avukatlar tarafından gereğince bilinmediğinin gözlemlendiği belirtildi.

 

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) eğitimleri içine sıhhatte şiddete mahsus düzenlemeler hakkında modül oluşturulmasının ve bu eğitimleri alan bireylerin, sıhhat çalışanlarının talebi halinde baro tarafından görevlendirilmelerinin talep edildiği yazıda, TTB’nin bu modülün oluşturulması gayesiyle bilgi tecrübe paylaşmaya hazır olduğunun altı çizildi.Yazıda, bu çalışmanın iki kurum ortasında var olan işbirliğini güçlendireceği de kaydedildi.