‘Kur Korumalı Mevduat’ uygulamasında kritik tarih

'Kur Korumalı Mevduat' uygulamasında kritik tarih

CSK Denetim Mali Müşavirlik vergi uzmanı Serkan Kumdakcı, Kur Korumalı Mevduat uygulamasında kambiyo karı elden eden şirketlere sağlanan vergi istisnası açısından katılımın artması için geçici vergi beyanname verilme tarihinin 17 Şubat’tan 28 Şubat’a uzatılması gerektiğini söyledi.

Kumdakcı, “7352 sayılı Kanunun 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak hayatımıza girmesinin hemen akabinde anılan kanunla getirilen kur korumalı mevduata geçişle ilgili vergi istisnalarının esas ve uygulamasına yönelik düzenleme ve açıklamaları içeren 19 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 11 Şubat 2022 tarihli / 31717 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Anılan düzenlemeler uyarınca, kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar (17 Şubat 2022 günü akşamına kadar) Türk Lirası’na çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlıklarını en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına aktarmaları durumunda yabancı paraların TL’ye çevrildiği tarihte oluşan kur farkı gelirleri (Örneğin dönüşümün 17 Şubat tarihinde yapıldığını varsayarsak 1 Ocak-17 Şubat 2022 tarihleri arasına isabet eden pozitif kur farkları), söz konusu yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 01/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı ve bu hesaplardan 01/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar vergiden istisna edilecek. Görüldüğü gibi uygulamada çok rastlanmayan bir kanunun geriye yürümesi ve geçmiş dönemlerde elde edilen gelirlerin istisna edilmesi 7352 sayılı kanun ile karşımıza çıktı” dedi.

“Teminat olarak da kullanılabilmeli”
Kumdakcı, “Kur Korumalı Mevduat uygulamasına katılımın artırılması ve bu konuda şirketlerdeki öngörülebilirliğin yaygınlaşması için geçici vergi beyan süresi şubat sonuna kadar uzatılmalı. Beyan süresinin uzatılması ile birlikte açılması gereken KKM hesaplarında vade karmaşası bitirilerek Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı’nın ortak açıklaması ile vadenin 3 aylık sürede uygulanabilirliği deklare edilmeli ve ayrıca açılan hesapların şirketler tarafından likidite ihtiyaçlarında teminat olarak kullanımının da önü açılmalı” ifadelerini kullandı.

KDV indiriminden sonra zincir marketlerden duyurular geldi

KDV indiriminden sonra zincir marketlerden duyurular geldi