Hematoloji nedir? Hematoloji doktarı hangi hastalıklara bakar?

Hematoloji ya da kan bilimi; tıbbın kan hastalıkları ile ilgili koluna verilen isimdir. Hematoloji, altı ana alandaki hastalıkların teşhis ve tedavisini yapmaktadır. Bunlar yeterli huylu hastalıkların tedavisinin yapıldığı benign hematoloji, hematolojik kanserlerin tedavisinin yapıldığı malign hematoloji, pıhtılaşma bozukluklarının tedavi edildiği hemostaz/tromboz, kemik iliği nakli, kanın sıvı kısımının değiştirildiği plazmaferez tedavisi ve kan bankacılığıdır.

HEMATOLOJİ DOKTARI HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Hematoloji, İç Hastalıklarının (Dahiliye) bir iç branşıdır. Hematoloji alanında çalışan doktorlara hematolog denir. Hematoloji uzmanı olmak için öncesinde iç hastalıkları yahut pediatri uzmanı olmak gerekmekte olup bir üst uzmanlık koludur.

Benign hematoloji,

Anemiler

Hemoglobinopatiler, Talasemi ve orak hücreli anemi

Nötropeni

Trombositopeni yahut immün trombositopenik purpurar

Kan bankası yahut transfüzyon tıbbı

Aferez yahut plazmaferez tedavisi

Malign hematoloji

Lösemiler

Miyeloproliferatif hastalıklar

Miyelodisplastik sendrom

Lenfoma ve lenfoproliferatif hastalıklar

Multipl miyelom

Hemostaz/tromboz

koagülasyon (pıhtılaşma)

Kanama ve koagülasyon bozuklukları, hemofililer

Yinelenen tromboz