Helal belgesiyle ihracat yapacaklara destek veriliyor

Türkiye’nin de üyesi olduğu ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT/OIC) bağlı olarak görev yapan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayınlanan ve uyumlaştırılarak milli standart haline getirilen OIC/SMIIC standartlarına göre akreditasyon hizmeti sunan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), helal belgesiyle ihracat yapacaklara destek vermeye hazırlanıyor. Helal Akreditasyon Kurumu, helal belgesi düzenleyen belgelendirme kuruluşlarını akredite ediyor. Ve bu kapsamda, HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlarca düzenlenen helal belgeleri, “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”la birlikte Bakanlık tarafından verilen destekler kapsamına alındı. Helal belgesiyle ihracat yapacaklara destek veriliyor #1 Karar uyarınca, şirketler tarafından, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri ile ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümü, “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan karşılanıyor. Buna göre şirketlerin, helal belgesi gibi pazara giriş belgelerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında desteklenecek. Karar kapsamında pazara giriş belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250 bin dolara kadar destek verilecek. Şirket başına 250 bin dolarlık üst sınır, bir takvim yılı içinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanacak.