Döviz işlemlerinde kimlik ibrazına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklik sonrası başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda asılsız iddiaların ortaya atılması üzerine Bakanlık, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Öncelikle döviz alım satım işlemlerinde, alt sınır olmaksızın kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiğini belirten açıklamada, uygulamanın tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi için hayata geçirildiği belirtildi. Ayrıca, sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Yeni uygulama ile sektördeki kayıt dışılığın azaltılacağı ve kurumsallaşma düzeyinin artacağı vurgulandı. Döviz işlemlerinde kimlik ibrazına ilişkin açıklama #1 Bakanlık açıklamasında, tebliğde yapılan değişikliğin hiçbir şekilde döviz piyasalarına müdahaleyi içermediğinin altı çizildi. Düzenlemede yalnızca, döviz bürolarının işleyişine ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçların karşılanması amacı güdüldüğü ifade edildi. Döviz işlemlerinde kimlik ibrazına ilişkin açıklama #2